Communicatie stroomt

waar het gaan kan…

De Poldervaart is een 1280 aangelegde en inmiddels deels gedempte vaart tussen de Schie ten zuiden van de Kandelaar en de Nieuwe Maas, tussen Schiedam en Vlaardingen.  Bij aanleg werd de Poldervaart gebruikt als afwatering van de oostelijke ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland. In 1574 vond er op de plaats waar de Poldervaart in de Delftse Schie loopt een fel gevecht plaats tussen de hoofdmacht van de Watergeuzen, die op weg waren naar het belegerde Leiden, en een vlooteenheid die trouw was gebleven aan de regering in Brussel. Deze slag staat afgebeeld op een wandtapijt dat in de Lakenhal in Leiden wordt bewaard. In 1903 brak de kade van de Poldervaart door en liep Kethel onder water. In 1965 werd besloten de Poldervaart af te sluiten. Tegenwoordig heeft het gebied een recreatieve functie.

Bron: Wikipedia

Met Schiedam Kethel als woonplaats en Leiden als mijn studiestad, vind ik de cirkel wel mooi rond.

HIER KAN JE MIJ OOK VOOR INZETTEN

 • Gebiedscommunicatie
 • Interne communicatie
 • Corporate communicatie
 • Projectcommunicatie
 • Factor C, het communicatiever maken van de organisatie
 • Bewonerscommunicatie
 • Het organiseren en communiceren van bijeenkomsten
 • Workshops spelling
 • Voor fotografie of vormgeving werk ik samen met professionals  uit mijn netwerk
 • Strategisch communicatieadvies
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Crisiscommunicatie: omgevingsanalyse en communicatieadvies bij crisissituaties
 • Omgevingscommunicatie
 • Als tekstschrijver of redacteur